Përmbledhës i përgjithshëm i legjislacionit në fuqi të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 1945- 1985. II

Tiranë 1986.
Vëllimin II.

500 Lekë + Kosto postare

Dërgesa në gjthë botën

Pagesë e Sigurtë

Produkte të certifikuara

Politikat e kthimit